OMGEVING

Teetún de Hollen ligt aan de knooppuntroute 64. Deze route ligt in het midden van drie natuurgebieden. Aan de oostkant het Ottema-Wiersma reservaat, aan de westkant de Ryptsjerksterpolder en aan de zuidkant de Bouwepet. De drie natuurgebieden worden beheerd door natuurorganisatie It Fryske Gea.

Het Ottema-Wiersma reservaat

Ten noorden van Hurdegaryp, ten oosten van Ryptsjerk en ten westen van Veenwouden ligt in het Bûtenfjild een uniek veenlandschap, waar in voorbije eeuwen op grote schaal turf is gegraven. Wat overbleef was een land van plassen, poelen, rietvelden en natte hooilanden. Tot na de Tweede Wereldoorlog is het grootste deel van het gebied ontgonnen. Gelukkig waren er de heren Ottema en Wiersma, eigenaren van een deel van het Bûtenfjild, die hun bezit voor de natuur wilden bewaren. Het reservaat kreeg uiteindelijk hun naam.

Op de schrale graslanden van het Ottema-Wiersma reservaat groeien bijzondere planten. Het moerasviooltje is al genoemd, maar ook Spaanse ruiter, ronde zonnedauw, zeldzame varens en zeggen komen hier voor. Reeën en vossen hebben de plaats ingenomen van de visotter die hier vroeger algemeen voorkwam. Vrijwel alle roofvogelsoorten zijn hier te vinden.

Er is een fietspad van de Ottema-Wiersmaweg naar Veenwoudsterwal/Veenwouden wat u langs dit unieke natuurgebied leidt. Ook wandelend kunt u dit gebied bezoeken.

DIT ONGEREPTE NATUURGEBIED HERBERGT AL VELE JAREN DE ZELDZAME VLINDER ZILVEREN MAAN

DIT ONGEREPTE NATUURGEBIED HERBERGT AL VELE JAREN DE ZELDZAME VLINDER ZILVEREN MAAN

© Teetun De Hollen